Zapraszamy do współpracy w zakresie:

 • Projektowanie architektoniczno-budowlane
 • Adaptacje projektów gotowych
 • Projektowanie i aranżacja wnętrz
 • Nadzory autorskie

Projektowanie architektoniczno-budowlane:

 • projektowanie na indywidualne zlecenie inwestora budynków mieszkalnych, usługowych
 • reprezentowanie inwestora przed urzędami oraz uzyskiwanie niezbędnych formalności urzędowych
 • uzyskiwanie pozwolenia na budowę
 • wykonywanie projektów przyłączy (wod-kan, gazowe, energetyczne)
 • wykonywanie projektów instalacji zewnętrznych (szambo, oczyszczalnia ścieków, zbiorniki retencyjne)

Adaptacje projektów gotowych:

 • pomoc przy doborze projektu domu
 • wprowadzanie zmian do projektów gotowych
 • reprezentowanie inwestora przed urzędami oraz uzyskiwanie niezbędnych formalności urzędowych
 • uzyskiwanie pozwolenia na budowę
 • wykonywanie projektów przyłączy (wod-kan, gazowe, energetyczne)
 • wykonywanie projektów instalacji zewnętrznych (szambo, oczyszczalnia ścieków, zbiorniki retencyjne)

Projektowanie i aranżacja wnętrz:

 • inwentaryzacja stanu zastanego
 • projektowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń
 • dobór materiałów, mebli, oświetlenia oraz innych elementów wyposażenia wnętrza
 • wykonywanie projektów instalacji elektrycznych
 • wykonywanie projektów instalacji sanitarnych
 • projektowanie mebli

Nadzory autorskie:

 • kontrola zgodności prac budowlano-wykończeniowych z przekazaną dokumentacją
 • konsultacje z wykonawcami
 • nadzór nad pracami wykonawczymi na budowie
 • pełnienie obowiązków inwestora zastępczego w miejscu lokalizacji inwestycji